A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan fejlődési folyamat, illetve szervezési elv, ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”,

Intenzíven növekvő világunkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a zsúfoltságból eredő problémák kezelése a közlekedésben is.

Hiszen ma már nemcsak a nagyvárosok központjában találkozunk a rendszeres csúcsforgalmakkal, hanem a korábban nyugodt hangulatú kertvárosi agglomerációkba is kitolódott a stresszes, zsúfolt, olykor erőszakos közlekedés.

Ez a tendencia szembe megy azzal a globális céllal, hogy a lakott területek egyre inkább élhetőbb, biztonságosabb, fentarthatóbb környezetet biztosítsanak a lakói számára. A megnövekedett forgalom, megnövekedett számú konfliktusokat és baleseteket jelent.

Egyre gyakoribb tapasztalatunk az, hogy a SafeXOne rendszereket nem olyan zebrákhoz akarják megrendelni, ahol korábban már volt baleset, hanem a települések vezetői, a lakosság azon visszajelzésére szeretnének reagálni, hogy adott zebránál rosszabb lett a megállási hajlandóság, vagy drasztikusan megnövekedett a járműforgalom az elmúlt években.

Ez a változás eredményezi azt, hogy óhatatlanul megszaporodnak a jövőben az olyan műszaki megoldások, amelyek ezeket a problémákat kívánják kezelni, csillapítani. Továbbá jelentősen növelni fogja a közeljövőben a közlekedéshez kapcsolódó műszaki eszközök számát a vezetéstámogatott világ. Hiszen egy teljes önvezetés csak úgy képzelhető el, ha a járművek döntésért felelős egységei közvetve, vagy közvetlenül kommunikálni képesek külső, telepített szenzorokkal, kamerákkal, döntést támogató neurális hálózatokkal. Ezt a kommunikációt hívjuk V2X-nek (Vehicle to Everything).

Miért is kapcsolódik mindez a fenntartható fejlődéshez?

Ezt a SafeXOne rendszer élettörténetén keresztül próbálom átadni.

Az előbb említett műszaki megoldások mindegyikét elő kell állítani, üzemeltetni kell és az életciklusa végén történnie kell az összetevőkel „valaminek”. Így van ez a mi megoldásainknál is.

Már a tervezési, de talán inkább már az ötletelési folyamat során is figyelembe kell vennünk minden életszakasz szempontjait, hiszen már a dizájn is meghatározza egy termék későbbi állomásait. Tudunk-e a gyártás során újrahasznosított anyagokat alkalmazni, a gyártástechnológiában tudunk-e olyan additív eljárásokat igénybe venni, amelyek a termék verzióváltása esetén is alacsony hulladék és selejt képződést eredményeznek.

Egyes külső összetevők kiválasztásánál számunkra az is szempont, hogy az a későbbiekben könnyen pótolható legyen az üzemeltető közelében található beszerzési forrásai által. Példa erre az általunk alkalmazott akkumulátor, amely a kiskereskedelemben könnyedén beszerezhető, standard géles akkumulátor, amelynek a helyzetét úgy terveztük meg, hogy az könnyedén cserélhető legyen.

Ha már az akkumulátort említettem, itt érdemes arról is beszélni, hogy milyen egyszerű módon csökkentettük a SafeXOne rendszer környezeti terhelését. Az akkumulátorok általános élettartama 2-5 év, amely többek között függ az akkumulátor minőségétől. Ezért sok esetben általánosítva 3 évenkénti cserét írnak elő a forgalmazók. De minek, ha még nem muszáj? A csere intervalluma a mi termékeinkben kitolható az üzembiztonságot nem veszélyeztető maximális mértékig az által, hogy az online diagnosztikai felületen nyomon követhető az akkumulátor hatásfoka, „egészsége” és így elegendő akkor gondoskodni a cseréről, amikor valóban szükséges.

Ismerjük azt az élményt, amikor egy 8 éves autó akkumulátorának cseréjénél derül ki, hogy abban még a „gyári akksi” rejtőzött…

Számos más módon is lehetőségünk volt az ökológiai lábnyomunkat visszafogni.

Egyáltalán nem mindegy, hogy egy életciklus mit jelent. Mindenki által ismert jelenség, hogy ma már a legtöbb műszaki cikk javítása nem megoldott, kompakt egységük nem, vagy csak roncsolással bontható. És ott van még a legenda a tervezett meghibásodásról, amit volt szerencsém személyesen is megtapasztalni egy neves kameragyártó termékeinek tömeges meghibásodása által, 32 kamerából 18 a garancia idő lejáratát követő 2-4 héttel tönkrement. Persze nem hagyott nyugodni és megvizsgálva a hibát, kiderült, hogy egy műgyantával kiöntött műanyag egységben található filléres alkatrészek mentek tönkre. Tehát egy nem megfelelő alkatrészválasztás, javíthatatlan kialakítás párosa, pillanatok alatt temérdek elektronikai hulladékot generált.

Mi ezzel szemben moduláris részegységekben gondolkodunk, melyek könnyedén cserélhetők és a hibás modulok 99%-ban általunk javíthatók! Van olyan összetevő (nem elektronikai), amelynek a várható élettartama +25 év!

Nagyon fontos szempont, hogy a lehető legalacsonyabb energiafelhasználást érjük el. Ennek ökológiai és felhasználói előnyei nem elhanyagolhatók. Az üzemeltetési költségeket a nullához lehet közelíteni a napelemes ellátással, de ha hálózati (közvilágítási szál) áramforrásról történik az energiaellátás, akkor is jelentős megtakarítást lehet elérni egy optimalizálatlan rendszerhez képest.

Az alacsony energiafogyasztás miatt, arra is van lehetőség, hogy a SafeXOne rendszereket ideiglenesen, akár egy fesztivál helyszín környékén is üzembe lehessen helyezni.

A legtöbb figyelmeztetőrendszer fényekkel próbálja felhívni a közlekedésben résztvevők figyelmét. Ez azonban könnyen zavaróvá is válhat, ha nem vesszük figyelembe a szórt fények hatását a lakókörnyezetre. Gondoljunk csak bele abba, ha egy éjjel folyamatosan villogó fény a közelben lakók hálószobájába beszűrődik, az a nyugodt pihenést akadályozhatja. Ezért mi irányított fényforrásokat használunk, amelynek a szórt fénye igen csekély.

Végül: egy SafeXOne rendszer pályafutásának, az újrahasznosításra szakosodott cégek szortírozó szalagjain kell befejeződnie. Mi ehhez azzal járulunk hozzá, hogy a termékeink könnyen bonthatók és a különböző anyagú összetevők könnyen szortírozhatók. De, mint korábban említettem, a javíthatóság által ez az állomás jelentősen késleltethető.

Összefoglalva, nekünk, akik a közlekedésbiztonság területén fejlesztünk, gyártunk, vagy akár csak forgalmazunk, felelősségünk, hogy a megoldásainkat úgy hozzuk létre, hogy az ne jelentsen további terhet az egyébként is sérülékeny világunkra!